Értékbecslés

Ingatlanok becslése:


 • Ajándékozás esetén
 • Hagyaték esetén
 • Örökösödési ügyekben
 • Eltartási szerződés esetén
 • Tervezett adásvételt megelőzően
 • Tulajdonközösség megszűnése esetén
 • Peren kívüli megoldás az egyezség érdekében ( pl, váló perek előtt..)
 • Cégeladás, üzletrész átruházása, értékesítése esetén
 • Pályázatokhoz és közbeszerzéshez szükséges , ingatlan fedezet biztosíték céljából
 • Banki hitel felvételhez , ingatlan fedezet biztosíték céljából

Önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása:


 • Az Önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére , vagy banki hitelbiztosítékhoz, megterhelésre irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékének megállapítása!
 • Továbbá : pl, a vízi közművek( vagyonértékelése) , az üzletrész átruházása esetén, ezen ingatlanok az önkormányzati törzsvagyon körébe tartoznak, és korlátozottan forgalomképesek
 • Vagyon hasznosítás, gazdálkodás esetén
 • Beruházás kapcsán
 • Bérleti szerződést megelőzően
 • Csere, esetleg kisajátítás esetén
 • Még számos egyedi speciális ügyekben, amikor független szakértői vélemény elkészítésére van szükség
 • Az elmúlt években az állami és önkormányzati vagyonnal kapcsolatos új törvényi előírások, lényegesen részletesebb és szigorúbb szabályokat határoznak meg a közfeladatok ellátásának biztosítását szolgáló vagyonnal való gazdálkodás tekintetében
 • A nemzeti vagyon külön kategória szerint :
 • Forgalom képtelen, kizárólagos állami és önkormányzati tulajdonú
 • Korlátozottan forgalomképtelen vagyon
 • Forgalomképes üzleti vagyon

Tanácsadással és szolgáltatásainkkal, állunk rendelkezésükre , speciális ügyekben igazságügyi szakértői és ügyvédi hátérrel ! Magánszemélyek , Cégek és Önkormányzatok részére egyaránt !


Elérhetőség: Tel/fax:0036-85/376-976   Email: inkeringatlanhu@gmail.com
Mobil: +36 30 383 3103